Den norske Legion


Fra februar 1942 til mars 1943 var Den norske Legion ved Leningradfronten.  Legionen var basert på frivillige og det var ca 1950 frivillige innom Legionen i kortere eller lengere tid.  Av disse falt ca 175 i kampen mot bolsjevismen. 

Vi er nå inne i en periode med sterkt økende interesse for denne nære historien som var ved å bli glemt.  Mellom Russland og nordmenn knyttet opp til Den norske Legion foregår det nå et omfattende forsoningsarbeid. 

Denne hjemmeside er et bidrag til å holde historien ved hevd.

Det vi skal berøre er:              -  etableringen av Den norske Legion
                                                  -  frontlinjen 
                                                  -  1. Politikompani
                                                -  14. kompaniets siste uker ved Mga.