Siste perioden


De siste par månedene var vanskelige fordi bemanningen var så liten.  Foruten de falne var det et større antall sårede og syke. Dette gjorde at kompaniet I den siste perioden var nede i ca 45 mann.  Det var den samme situasjonen i resten av Legionen.  Resultatet var at det var opp til 200 meter mellom postene  i skyttergravene.  Bemannede skytterstillinger ble stort sett gitt opp og det var bare enkelte lag av 4. Kompaniet som ble liggende med tunge maskingevær.  Det ble stort sett med pendelvakter som løsnet ett skudd fra enkelte skytterstillinger i håp om å virke fulltallige for russerene.  Et større angrep i slutten av januar og ut februar ville ikke vært mulig å stå i mot, dette kom derimot ikke.

Politikompaniets frontavsnitt

Politikompaniet's falne

Fronten  |  Politikompaniet  |  14. kompani ved Mga  |  Nyheter / annet

lasse@tur.no